NÁVŠTEVNÉ HODINY
Zobraziť rozpis

PRVÝ KONTAKT
033/6482 111

Psychiatrická ambulancia pre dospelých III.

Psychiatrická ambulancia pre dospelých III.  (so zameraním na psychosomatické poruchy)

Vzhľadom k organizačným zmenám k 31.1.2023 príde k ukončeniu činnosti Psychiatrickej ambulancie pre dospelých III.

Z tohto dôvodu už nie je možné sa objednávať a po tomto dátume ani nebude možné realizovať vyšetrenia.

Psychiatrická ambulancia poskytuje odbornú psychiatrickú starostlivosť pre dospelých pacientov so zameraním na psychosomatické poruchy. Ak máte zdravotný problém tohto typu, naša ambulancia Vám poskytne prvotné vyšetrenie, konzultáciu, radu, aj komplexnú liečbu.

 

Psychosomatická medicína sa zaoberá pôsobením duševného stavu človeka na jeho telesné orgány a jeho prejavmi v oblasti rôznych somatických ochorení. Tak duševno, ako aj telesno pritom chápeme ako spojené nádoby,  ako dve neoddeliteľne prepojené súčasti človeka. 

 

Psychosomatická medicína je celostná medicína a posudzuje zdravotný stav pacienta v širšom kontexte a celkových súvislostiach. Pri diagnostike a liečbe je preto dôležité nájsť príčinu zdravotnej poruchy, ktorá spôsobila oslabenie ďalších častí organizmu, vrátane prejavov na psychickej úrovni. Hľadáme spoločne súvislosti medzi stavom tela a stavom duše.

 

Psychosomatická ambulancia poskytuje starostlivosť v celom spektre psychických porúch:

  • neurotické poruchy, stresom podmienené poruchy, somatoformné poruchy
  • reaktívne stavy, úzkostné poruchy, rôzne varianty depresívnych porúch, obsedantno - kompulzívne poruchy
  • poruchy príjmu potravy, psychogénne podmienené PPP, obezita
  • chronické bolesti rôzneho pôvodu, iné chronické telesné ťažkosti
  • psychické poruchy súvisiace s poškodením a dysfunkciou mozgu / špecifické/

Priebeh vyšetrenia : Pacienti sú na psychiatrické vyšetrenia objednávaní. Nevyžadujeme výmenný lístok od lekára. Psychiatrické vyšetrenie trvá cca 1 hodinu. Jeho náplňou je prebrať s pacientom všetky dôležité údaje týkajúce sa jeho rodiny, práce a okolnosti, ktoré ho viedli k návšteve ambulancie. Po ukončení tohto psychiatrického interview sa zameriavame na rozbor jeho chorobných duševných príznakov a snažíme sa zvoliť optimálnu liečbu. V závislosti na naliehavosti ochorenia volíme dobu kontrolného vyšetrenia, pri stavoch, ktoré neznesú odklad, navrhujeme pacientovi hospitalizáciu.

Lekárka:                                        MUDr. Lajčiaková Zuzana, MHA , psychiater   

Objednávanie pacientov:          pracovné dni   (8 -15) telefonicky, e-mailom

Kontakty:                                        033 6482 180  
                                                        0910 999 236
                                                        e-mail   lajciakova@pnpp.sk

 

 Ordinačné hodiny

 

  Pondelok:         7.30  -  15.30

  Utorok:             8.00  -  17.00

  Streda :            7.30  -  15.30

  Štvrtok :           8.00  -  17.00

  Piatok :             8.00  -  14.00