NÁVŠTEVNÉ HODINY
Zobraziť rozpis

PRVÝ KONTAKT
033/6482 111

Klinika drogových závislostí SZU a PNPP

 • zabezpečuje komplexnú diagnostiku a liečbu závislostí od alkoholu a iných psychoaktívnych látok, patologického hráčstva u dospelých samostatných pacientov - mužov a žien
 • liečba je orientovaná psychoterapeuticky a režimovo
 • zameriava sa aj na komplikácie závislostí ako sú abstinenčný syndróm, predelirantný stav, iniciálne štádiá alkoholických psychóz bez suicidálneho rizika
  klinika vykonáva i ochranné protialkoholické a protitoxikomanické liečby
 • člení sa na 3 koedukované stanice s osobitnou terapeutickou komunitou a liečebným režimom, celkový počet postelí je 90:
  • A - zatvorený ošetrovací režim pre novoprijatých pacientov
  • B a C - otvorený ošetrovací režim
 • na hospitalizáciu je potrebné sa vopred telefonicky objednať cez prijímaciu ambulanciu (033 6482 130) v pracovné dni 7.00 – 9.00 hod., podrobnejšie informácie o nástupe na hospitalizáciu tu
 • poskytovanie informácií príbuzným hospitalizovaným pacientom v pracovné dni 8.00 - 9.00 hod. na 033 6482 325                       
Primár MUDr. Libor Kiss kiss@pnpp.sk
Vedúca sestra Mgr. Janka Sandtnerová sandtnerova@pnpp.sk
Sociálna služba Mgr. Agnesa Nemčeková nemcekova@pnpp.sk
Zástupca prim., psychiater  MUDr. Mária Plichtová plichtova@pnpp.sk 
Sekundárny lekár MUDr. Dominika Bulková bulkova@pnpp.sk
Lekár MUDr.  Karin Kanaszová kanaszova@pnpp.sk
Psychológ PhDr. Patrícia Rozinájová rozinajova@pnpp.sk
Psychológ Mgr. Soňa Šrámelová sramelova@pnpp.sk

 

NÁVŠTEVNÉ HODINY

 

Doplňujúce informácie:

 • Klinika organizuje podporné mítingy pre abstinujúcich (3 skupiny - alkoholici, narkomani, gambleri)
  • vždy v stredu a nedeľu v čase 17.30 - 18.30 hod. (jedáleň KDZ, PNPP Pezinok),
  • každú poslednú nedeľu v mesiaci podporné mítingy pre abstinujúcich a ich rodinných príslušníkov.
   • Je potrebné ohlásiť sa u službukonajúcej sestry a rátať s náhodnými kontrolami (dychová skúška, moč).
   • Vstup pod vplyvom návykovej látky nie je možný!
 • Možnosť jednodňovej hospitalizácie pre preliečených a z disciplinárnych dôvodov neprepustených pacientov formou návštevy so zapojením sa do denného režimu (doporučené dni - pondelok a štvrtok, začiatok o 8.30 hod).

 • Posilňovacie liečby sú možné aj v kratšom než 1/2 ročnom intervale od hospitalizácie, objednávanie cez prijímaciu ambulanciu.

 • Klinika pravidelne spolupracuje pri organizovaní Krokových seminárov na pôde nemocnice.

 • KDZ dáva do pozornosti ako možnosť následnej starostlivosti Lepšia cesta, n.o., v ktorej pôsobia i terapeuti KDZ.