NÁVŠTEVNÉ HODINY
Zobraziť rozpis

PRVÝ KONTAKT
033/6482 111

Obmedzenie návštev na Gerontopsychiatrickej klinike, Neuropsychiatrickej klinike SZU a zákaz návštev na stanici A Ženského oddelenia

Od 19.6.2022 sa zakazujú návštevy na PK SZU a PNPP Ženské oddelenie, stanica A

Od 19.6.2022 sa obmedzujú návštevy na Gerontopsychiatrickej klinike SZU na 1 osobu denne po dobu max 15 minút.

Od 20.6.2022 sa obmedzujú návštevy na Neuropsychiatrickej klinike SZU na nedeľu medzi 14.00 – 16.00, doba návštevy je obmedzená na 30 minút.

 

Počas návštev platí povinnosť nosiť respirátor pre všetky návštevy v kontakte s pacientami a personálom. Nedodržanie tohto nariadenia môže byť dôvodom ukončenia návštevy.