NÁVŠTEVNÉ HODINY
Zobraziť rozpis

PRVÝ KONTAKT
033/6482 111

Povolené návštevy v PNPP od 05.10.2022

„Podľa vyhlášky ÚVZ SR z 20.4.2022 je každý návštevník zdravotníckeho zariadenia povinný nosiť počas kontaktu s pacientami a personálom respirátor.


Maximálny počet osôb na návšteve na 1 pacienta je 1  osoba nad 15 rokov a v ich sprievode max 2 osoby do 15 rokov. Na Gerontopsychiatrickej klinike SZU platí povolenie na pacienta 1 osoba 1x týždenne.


Návšteva je povinná rešpektovať povinnosti návštevy (bližšie
Návšteva PNPP ), rešpektovať príkazy a usmernenia personálu a všeobecne platné epidemiologické opatrenia.


Na PK SZU a PNPP Mužské oddelenie je pri prevzatí pacienta na stanici Ag, A povinnosť preukázať sa dokladom totožnosti. Pri odmietnutí nebude návšteva povolená.“