NÁVŠTEVNÉ HODINY
Zobraziť rozpis

PRVÝ KONTAKT
033/6482 111

Povolené návštevy v PNPP od 25.4.2022

Od 19.6.2022 sa zakazujú návštevy na PK SZU a PNPP Ženské oddelenie, stanica A

Od 19.6.2022 sa obmedzujú návštevy na Gerontopsychiatrickej klinike SZU na 1 osobu denne po dobu max 15 minút.

Od 20.6.2022 sa obmedzujú návštevy na Neuropsychiatrickej klinike SZU na nedeľu medzi 14.00 – 16.00, doba návštevy je obmedzená na 30 minút.

Počas návštev platí povinnosť nosiť respirátor pre všetky návštevy v kontakte s pacientami a personálom. Nedodržanie tohto nariadenia môže byť dôvodom ukončenia návštevy.

 

Podľa vyhlášky ÚVZ SR z 20.4.2022 je každý návštevník zdravotníckeho zariadenia povinný nosiť počas kontaktu s pacientami a personálom respirátor.


Maximálny počet osôb na návšteve na 1 pacienta sú 2 osoby nad 15 rokov a v ich sprievode max 2 osoby do 15 rokov.


Návšteva je povinná rešpektovať povinnosti návštevy (bližšie
www.pnpp.sk), rešpektovať príkazy a usmernenia personálu a všeobecne platné epidemiologické opatrenia.


Na PK SZU a PNPP Mužské oddelenie je pri prevzatí pacienta na stanici Ag, A povinnosť preukázať sa dokladom totožnosti. Pri odmietnutí nebude návšteva povolená.