NÁVŠTEVNÉ HODINY
Zobraziť rozpis

PRVÝ KONTAKT
033/6482 111

Zákaz návštev od 16.11.2021

Vzhľadom na výrazne zhoršenú epidemiologickú situáciu a riziko nákazy

 

 

od 16.11.2021 sa návštevy v PNPP do odvolania zakazujú.

 

 

Výnimku tvoria, po predchádzajúcom povolení primára/primárky kliniky nasledovné prípady:

  • ťažko chorí a zomierajúci pacienti
  • návštevy kňazom za účelom podávania sviatostí na požiadanie pacienta a ostatným duchovným (ak sa preukážu dokladom o negatívnom teste - PCR 48 hodín, antigén 24 hodín)
  • pacienti vo výnimočnej situácii – rozhoduje vždy primár/primárka kliniky

 

Povoľuje sa aj pri výnimke návšteva len 1 osoby s povinnosťou preukázať sa dokladom o negatívnom teste PCR 48 hodín, antigén 24 hodín.

 

Zakazuje sa pohyb osôb v areáli nemocnice osobám, ktoré neprichádzajú za plneným pracovných povinností alebo za účelom poskytnutia zdravotnej starostlivosti (amb. vyšetrenie alebo príjem na hospitalizáciu – povoľuje sa sprievod 1 osoby, ktorá po ukončení musí bezodkladne opustiť priestory nemocnice).

 

 

MUDr. Martin Kalaš

Medicínsky námestník

Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela

Malacká cesta 63, 902 18 Pezinok

kalas@pnpp.sk