NÁVŠTEVNÉ HODINY
Zobraziť rozpis

PRVÝ KONTAKT
033/6482 111

Liečba alkoholizmu a iných závislostí

OBJEDNÁVANIE PACIENTOV NA LIEČBU

Prijímacia ambulancia 033/6482 130
Pondelok - piatok 7.00 - 9.00 hod. 

Je nutné, aby objednanie realizoval pacient OSOBNE, nie v zastúpení príbuzných.

DOKUMENTY POTREBNÉ K HOSPITALIZÁCII:

  • preukaz totožnosti,
  • preukaz poistenca (doklad o dohodnutom splátkovom kalendári v prípade nedoplatkov),
  • zdravotná dokumentácia – v prípade iných zdravotných problémov,
  • kópia evidencie z Úradu práce, príp. preukaz u nezamestnaných

Pred hospitalizáciou je potrebné overiť si v pobočke zdravotnej poisťovne zaplatenie úhrad za zdravotné poistenie, t.j. nárok na zdravotnú starostlivosť v plnom rozsahu.

Odborné vyšetrenia podľa potreby budú dohodnuté individuálne s lekárom prijímacej ambulancie.


OSOBNÉ VECI POTREBNÉ K HOSPITALIZÁCII: pyžamo 2x, župan, papuče, športová obuv (i do telocvične s bielou podrážkou), športové oblečenie, domáce oblečenie, denník (malý zošit), pero, hygienické potreby – mydlo, hrebeň, šampón, toaletný papier, prací prášok, zubná pasta a zubná kefka, pohár s lyžičkou, hygienické vreckovky, holiace potreby

PACIENT MUSÍ MAŤ SO SEBOU MENŠÍ OBNOS PEŇAZÍ PRE OSOBNÚ POTREBU!

Vo výnimočnom prípade je možné poslať hotovosť pacientovi na jeho meno a priezvisko, s uvedením kliniky KDZ na účet:

IBAN: SK60 1100 0000 0026 2180 9223 BIC: TATRSKBXXXX – Tatra banka, a.s.

NA ODDELENÍ NIE JE POVOLENÉ POUŽÍVAŤ: mobilný telefón, sypané čaje, tabak a šúľané cigarety, mentolové cukríky, žuvačky, ústne vody, likérové bonbóny a aromatizované zákusky.

POUŽÍVANIE MOBILNÝCH TELEFÓNOV, TABLETOV A NOTEBOOKOV NA OTVORENÝCH ODDELENIACH (B,C) JE VŽDY POSUDZOVANÉ OŠETRUJÚCIM LEKÁROM INDIVIDUÁLNE, S PRIHLIADNUTÍM NA ZÁKLADNÚ DIAGNÓZU ! ! !

NEDOPORUČUJEME NOSIŤ CENNÉ VECI!


TELEFONICKÝ KONTAKT NA LEKÁRA KDZ

Objednávanie na liečbu (prijímacia ambulancia) Pondelok - piatok 7.00 - 9.00 hod. 033/6482 130
Informácie o hospitalizovaných pacientoch KDZ
LEN pre príbuzných
Pondelok - piatok 8.00 - 9.00 hod. 033/6482 325

 

TELEFONICKÝ KONTAKT NA PACIENTA KDZ

denne 20.00-21.00 hod. A stanica 033/6482 264
denne 20.00-21.00 hod. B stanica 033/6482 292
denne 20.00-21.00 hod. C stanica 033/6482 270

 

NÁVŠTEVNÉ HODINY KDZ

Sobota, nedeľa, sviatok 13.30 - 16.30 hod.


POHOVOR U LEKÁRA LEN V DOHODNUTOM TERMÍNE!


V prípade záujmu o poskytnutie finančného či vecného sponzorského daru pre Kliniku drogových závislostí kontaktujte primárku, prípadne vedúcu sestru kliniky.

Na uvedené číslo účtu v žiadnom prípade neposielať peniaze pacientom !!!!

Bankové spojenie a čislo účtu: Štátna pokladnica 7000286717/8180

IČO: 30801397

VS: aktuálny rok a mesiac kedy je poslaný dar (napr. 202004 – ak je aktuálne apríl 2020). Nezabudnúť uviesť názov kliniky KDZ SZU