NÁVŠTEVNÉ HODINY
Zobraziť rozpis

PRVÝ KONTAKT
033/6482 111

Liečba alkoholizmu a iných závislostí

OBJEDNÁVANIE PACIENTOV NA LIEČBU

Prijímacia ambulancia 033/6482 130
Pondelok - piatok (pracovný deň) 13.30 - 14.30 hod. 

Objednávať sa musí OSOBNE záujemca o liečbu, nie je možné objednať sa na liečbu cestou príbuzného a pod. Objednávanie v iných časoch nebude umožnené.

Pri objednávaní si pripravte svoje rodné číslo (pre overenie zdravotného poistenia) a názov zdravotnej poisťovne, v ktorej ste poistený. Liečbu je možné realizovať len v prípade, že máte nárok na plnú zdravotnú starostlivosť.

Nie je možné objednať pacientov z poisťovne Union (27), nakoľko si daná poisťovňa liečbu závislostí v PNPP nezazmluvnila. Je potrebné využiť zariadenia, ktoré poisťovňa Union zazmluvnila.

POVOLENÉ VECI POČAS LIEČBY NA KDZ

Počas zákazu návštev (pandémia) majú pacienti na KDZ odd.  umožnené  prijímať balíky kuriérom Slovenskej pošty. 

Pre balík platia nižšie uvedené pravidlá :

OBSAH BALÍKA- maximálna povolená hmotnosť 5 kg

 1.ZÁKLADNÉ VECI: respirátory,  šaty, obuv, hygienické potreby, aktuálne užívané lieky, pomôcky ( okuliare, pero, …)

 2.POVOLENÉ VECI:

-cigarety, knihy, časopisy

-fén, strihací a holiaci strojček, mobilný telefón s nabíjačkou, rádio na baterky

-povolené potraviny: káva, krájaný chlieb, pečivo, vianočka, maslo, horalky, apeninky, attack, ovsené vločky- müsli, ovocie(okrem citrónov a zázvoru), zelenina, instantné polievky, ovocný sáčkový čaj- lesná zmes, slané pochutiny

 

POTRAVINY POVOLENÉ PRI NÁKUPE V NEMOCNIČNOM BUFETE, PRI PRÍJME A NÁVŠTEVE:

minerálky, sirup, mlieko, jogurt,  tvaroh, syry, suchá saláma, paštéta, sucháre, ryžové a kukuričné chleby , cukor, čokoláda - len mliečna, horká a oriešková (bez príchutí)+ všetky veci povolené v balíku

Žiadne potraviny nesmú obsahovať mentolové, alkoholové príchute, arómy ! 

V prípade nerešpektovania tu vymenovaných vecí sa pacient zaväzuje nepovolené veci pod dozorom personálu zlikvidovať. O tomto pravidle  je pacient informovaný pri príjme a súhlas potvrdzuje svojím podpisom v tlačive  „Prehlásenie o poučení a súhlase s podmienkami liečby na KDZ.“

-vzhľadom k špecificite nášho odd. niektoré povolené veci nebudú mať pacienti pri sebeDOKUMENTY POTREBNÉ K HOSPITALIZÁCII:

  • preukaz totožnosti,
  • preukaz poistenca (doklad o dohodnutom splátkovom kalendári v prípade nedoplatkov),
  • zdravotná dokumentácia – v prípade iných zdravotných problémov,
  • kópia evidencie z Úradu práce, príp. preukaz u nezamestnaných

Pred hospitalizáciou je potrebné overiť si v pobočke zdravotnej poisťovne zaplatenie úhrad za zdravotné poistenie, t.j. nárok na zdravotnú starostlivosť v plnom rozsahu.

Odborné vyšetrenia podľa potreby budú dohodnuté individuálne s lekárom prijímacej ambulancie.

 

PACIENT MUSÍ MAŤ SO SEBOU MENŠÍ OBNOS PEŇAZÍ PRE OSOBNÚ POTREBU!

Vo výnimočnom prípade je možné poslať hotovosť pacientovi na jeho meno a priezvisko, s uvedením kliniky KDZ na účet:

IBAN: SK60 1100 0000 0026 2180 9223 BIC: TATRSKBXXXX – Tatra banka, a.s.

NEDOPORUČUJEME NOSIŤ CENNÉ VECI!


TELEFONICKÝ KONTAKT NA LEKÁRA KDZ

Objednávanie na liečbu (prijímacia ambulancia) Pondelok - piatok 7.00 - 9.00 hod. 033/6482 130
Informácie o hospitalizovaných pacientoch KDZ
LEN pre príbuzných
Pondelok - piatok 8.00 - 9.00 hod. 033/6482 325

 

TELEFONICKÝ KONTAKT NA PACIENTA KDZ

denne 20.00-21.00 hod. A stanica 033/6482 264
denne 20.00-21.00 hod. B stanica 033/6482 266
denne 20.00-21.00 hod. C stanica 033/6482 270

 

NÁVŠTEVNÉ HODINY KDZ

Sobota, nedeľa, sviatok 13.30 - 16.30 hod.


POHOVOR U LEKÁRA LEN V DOHODNUTOM TERMÍNE!


V prípade záujmu o poskytnutie finančného či vecného sponzorského daru pre Kliniku drogových závislostí kontaktujte primárku, prípadne vedúcu sestru kliniky.

Na uvedené číslo účtu v žiadnom prípade neposielať peniaze pacientom !!!!

Bankové spojenie a čislo účtu: Štátna pokladnica 7000286717/8180

IČO: 30801397

VS: aktuálny rok a mesiac kedy je poslaný dar (napr. 202004 – ak je aktuálne apríl 2020). Nezabudnúť uviesť názov kliniky KDZ SZU