NÁVŠTEVNÉ HODINY
Zobraziť rozpis

PRVÝ KONTAKT
033/6482 111

Vzdelávanie

Nemocnica sa aktívne podieľa na vzdelávacích programoch pre lekárov, psychológov a sestry. Jednotlivé kliniky zabezpečujú postgraduálne štúdium lekárov, psychológov, liečebných pedagógov a sociálnych pracovníkov, ako aj prax pre študentov vysokých i stredných škôl.

PNPP je akreditovaným vzdelávacím pracoviskom SPS pri poskytovaní odbornej psychiatrickej praxe, ako aj teoretickej a praktickej výuky psychoterapie ako certifikovanej činnosti.

Manažment nemocnice aktívne podporuje svojich zamestnancov aj v ďalších oblastiach vzdelávania.

V r. 1994 sa nemocnica stala zakladateľom nového odborného časopisu pre psychiatrov Psychiatria; od r. 2005 tento vychádza pod zmeneným názvom Psychiatria, psychoterapia, psychosomatika. Od roku 2011 tento odborný časopis vychádza iba v elektronickej podobe.

Odbornú literatúru zamestnancom zabezpečuje Lekárska knižnica (knihy a časopisy ca 7000 titulov), jej suboddelením je Pacientska knižnica s beletristickou a náučnou literatúrou (3000 titulov), ako aj fondom hudobnín.