NÁVŠTEVNÉ HODINY
Zobraziť rozpis

PRVÝ KONTAKT
033/6482 111

Psychosomatická klinika FZaSP TU a PNPP

 • klinika pri svojom kreovaní do dnešnej podoby prešla dlhoročným vývojom, v roku 1999 v rámci celkovej reorganizácie v nemocnici bola Psychosomatická klinika založená ako výučbová základňa Trnavskej univerzity pri PNPP Pezinok
 • disponuje 56 lôžkami, rozdelenými do dvoch rovnocenných, otvorených staníc A, B, ktoré sú koedukované  (muži, ženy) pre pacientov od 18 do 65 rokov
 • na kliniku prijímame pacientov len na dobrovoľnú liečbu so súhlasom pacienta v uvedenom diagnostickom spektre                 s nadregionálnym pôsobením v rámci celej SR
 • pacienti, prijímaní na našu kliniku predstavujú heterogénne diagnostické spektrum, ktoré zahŕňa:

  • psychosomatické poruchypsychosomatická medicína sa zaoberá otázkou ako náš duševný stav pôsobí a prejavuje sa v oblasti rôznych somatických ochorení
  • neurotické a reaktívne stavy  - celé spektrum úzkostne – depresívnych porúch, stresom podmienených porúch, poruchy spánkového rytmu, psychogénne prejedanie s obezitou, stavy chronickej bolesti, bolesti pohybového aparátu....
  • poruchy príjmu potravy (PPP) – zahŕňajú liečbu pacientov s mentálnou anorexiou a mentálnou bulímiou v špecializovanom programe, ktorý plní náročné liečebné štandardy
   • Príjem pacientov s PPP na kliniku je možný len po dohode s primárom/zástupcom primára. Základnou podmienkou prijatia je dolná hranica BMI – 13, bez závažnej telesnej podvýživy.

V rámci liečby na Psychosomatickej klinike robíme komplexnú diagnostiku a liečbu všetkých uvedených duševných porúch. Komplexná liečba zahŕňa medikamentóznu liečbu v prípadoch kde je nevyhnutná, psychoterapeutické vedenie (skupinová psychoterapia, individuálna psychoterapia, relaxačné techniky ), fyziatrickú - rehabilitačnú liečbu.

Pacienti na klinike disponujú svojimi osobnými civilnými vecami, majú k dispozícii mobilný telefón, notebook a pod.


NÁVŠTEVNÉ HODINY