NÁVŠTEVNÉ HODINY
Zobraziť rozpis

PRVÝ KONTAKT
033/6482 111

Psychosomatická klinika FZaSP TU a PNPP

  • klinika pri svojom kreovaní do dnešnej podoby prešla dlhoročným vývojom, v roku 1999 v rámci celkovej reorganizácie v nemocnici bola Psychosomatická klinika založená ako výučbová základňa Trnavskej univerzity pri PNPP Pezinok
  • disponuje 54 lôžkami, rozdelenými do dvoch rovnocenných, otvorených staníc A, B, ktoré sú koedukované  (muži, ženy) pre pacientov od 18 do 65 rokov
  • na kliniku prijímame pacientov len na dobrovoľnú liečbu so súhlasom pacienta v uvedenom diagnostickom spektre s nadregionálnym pôsobením v rámci celej SR
  • pacienti, prijímaní na našu kliniku predstavujú heterogénne diagnostické spektrum, ktoré zahŕňa:

    • psychosomatické poruchy – psychosomatická medicína sa zaoberá otázkou ako náš duševný stav pôsobí a prejavuje sa v oblasti rôznych somatických ochorení
    • neurotické a reaktívne stavy  - celé spektrum úzkostne – depresívnych porúch, stresom podmienených porúch, poruchy spánkového rytmu, psychogénne prejedanie s obezitou, stavy chronickej bolesti, bolesti pohybového aparátu....
    • poruchy príjmu potravy (PPP) – zahŕňajú liečbu pacientov s mentálnou anorexiou a mentálnou bulímiou v špecializovanom programe, ktorý plní náročné liečebné štandardy

V rámci liečby na Psychosomatickej klinike robíme komplexnú diagnostiku a liečbu všetkých uvedených duševných porúch. Komplexná liečba v závislosti od zdravotného stavu zahŕňa medikamentóznu liečbu, psychoterapeutickú liečbu a fyziatrickú - rehabilitačnú liečbu.

Pacienti na klinike disponujú svojimi osobnými vecami, vrátane mobilného telefónu, notebooku a pod.na vlastnú zodpovednosť.

 


NÁVŠTEVNÉ HODINY