NÁVŠTEVNÉ HODINY
Zobraziť rozpis

PRVÝ KONTAKT
033/6482 111

Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie

Poskytuje komplexnú diagnosticko – evaluačnú a liečebnú starostlivosť hospitalizovaným pacientom a ambulantným pacientom s pohybovými, neurologickými, ortopedickými a inými komplikáciami:

 • elektroliečba, magnetoterapia, ultrazvuk, dištančná (bezdotyková) elektroliečba, končatinový galvanický kúpeľ, biolampa a rebox
 • vodoliečba, teploliečba - parafinoterapia, kryoterapia,
 • individuálna a skupinová liečebná telesná výchova,
 • mechanoterapia,
 • reflexná masáž a manuálna drenáž lymfy

Tiež zabezpečuje požičiavanie rehabilitačných pomôcok, organizuje spoločné rehabilitačné aktivity, športové a spoločenské podujatia pre hospitalizovaných pacientov:

 • psychosociálna rehabilitácia,
 • ergoterapia (textilná, keramikárska, drevárska dielňa + terénne práce v areáli nemocnice),
 • vychádzky do Malých Karpát.

Na rehabilitačné vyšetrenie je potrebné sa vopred telefonicky objednať v našej Fyziatricko-rehabilitačnej ambulancii na 033/6482 354 v pracovné dni 6.30 - 12.00 hod., na vyšetrenie si priniesť:

 • preukaz poistenca,
 • žiadanku o liečebnú rehabilitáciu od všeobecného lekára alebo odborného ambulatného lekára (nie staršiu ako 1 rok),
 • rtg nález, prepúšťaciu správu alebo odborný nález (ak je k dispozícii).

Lekár MUDr. Silvia Kubovčáková 033/6482 356
Vedúca fyzioterapeutka Mgr. Lenka Macháčková 033/6482 137

 

Prevádzkové hodiny a kontakty FRO

Utorok - štvrtok 6.30 - 14.30 hod.
elektroliečba 033/6482 126

 

CENNÍK TU. Platba možná len v hotovosti.

Priložené súbory: