NÁVŠTEVNÉ HODINY
Zobraziť rozpis

PRVÝ KONTAKT
033/6482 111

Psychiatrická klinika SZU a PNPP - Mužské oddelenie

 • poskytuje komplexnú psychiatrickú diagnostiku a liečbu pacientom s ochoreniami z okruhu tzv. endogénnych psychóz, hraničných stavov, psychoorganických a somatogénnych stavov, závažných komplikácií u závislostí, dekompenzácií a reaktívnych stavov u osobností s rizikom suicidálnych aktivít, neurologických ochorení s psychiatrickými komplikáciami v spolupráci s neurológom sa tiež špecializuje na komplexnú liečbu a rehabilitáciu pacientov s organickými poruchami
 • poskytuje diagnostiku a liečbu aj pacientom s psychiatrickými diagnózami nad 65 rokov, pokiaľ to vyžadujú prevádzkové okolnosti
 • člení sa na 4 stanice s celkovým počtom 135 lôžok:
  • AG - zatvorené oddelenie so zvláštnym režimom pre liečbu najťažších stavov s vysokou mierou ohrozovania seba alebo svojho okolia (akútna starostlivosť so zvýšením dohľadom na prechodnú dobu aj pre pacientov iných oddelení)
  • A - so zatvoreným liečebným režimom pre akútne stavy
  • B - s polootvoreným liečebným režimom
  • C - s otvoreným režimom pre doliečovanie
Primárka MUDr. Zuzana Repková 

033/6482 187 len v čase 11.00 - 12.30 a 13.00-15.00 

repkova@pnpp.sk

Vedúca sestra Mgr. Margita Hulejová 033/6482 181
Sociálna služba Mgr. Katarína Hurbanová
Mgr. Lucia Škrípová
033/6482 227
033/6482 207
Zdravotná dokumentácia
(prepúšťacie správy)
Jana Kalašová

033/6482 129

AG oddelenie

Prosíme telefonovať len v časoch 15.30-16.30 a 19.30-21.00

Trvanie hovoru je povolené po dobu 10 minút  

033/6482 347

A oddelenie

Prosíme telefonovať len v časoch 15.30-16.30 a 19.30-21.00

Trvanie hovoru je povolené po dobu 10 minút 

033/6482 328

B oddelenie

Prosíme telefonovať len v časoch 15.30-16.30 a 19.30-21.00

Trvanie hovoru je povolené po dobu 10 minút  

033/6482 319

C oddelenie

Prosíme telefonovať len v časoch 15.30-16.30 a 19.30-21.00

Trvanie hovoru je povolené po dobu 10 minút

033/6482 309

 

NÁVŠTEVNÉ HODINY