NÁVŠTEVNÉ HODINY
Zobraziť rozpis

PRVÝ KONTAKT
033/6482 111

Psychiatrická klinika SZU a PNPP - Ženské oddelenie

Vzhľadom na pandémiu COVID-19 je obmedzený režim kliniky. Zakázané sú návštevy, vychádzky mimo areálu nemocnice a priepustky pre pacientov.
Je možné kontaktovať Vašich príbuzných na nižšie uvedených číslach. Možno zasielať balíky kuriérskou službou. Je zakázané preberanie vecí personálom na vrátnici PNPP.
Finančné prostriedky možno poslať hospitalizovaným pacientkam na pacientsky účet TU.

 

  • poskytuje komplexnú psychiatrickú diagnostiku a liečbu pacientkam od 18 roku do (zväčša) 65 roku života preferenčne         z okruhu psychotických, afektívnych a organicky podmienených porúch
  • zároveň poskytuje starostlivosť aj pacientkam s ochorením z iných dg. okruhov, pre ktoré v PNPP existuje špecializované pracovisko, ak sa jedná o akútne stavy, u ktorých je akútne riziko poškodenia alebo ohrozenia života pacientky alebo jej okolia
  • člení sa na 3 stanice s celkovým počtom 80 lôžok:
    • A stanica – pre akútne stavy spojené s rizikom suicidality a porúch správania s obmedzeniami v režime
    • B stanica – pre stavy s nízkym rizikom porúch správania s výrazne nižšími režimovými obmedzeniami
    • C stanica – pre pacientky s psychotickými a afektívnymi poruchami, s plným zapojením sa do psychoterapeutických a ergoterapeutických aktivít

 

Kontakt na lekárov pracovné dni 8.00 - 8.30 hod. 033/6482 168
Stanica A
denne 15.00 - 19.30 hod. 033/6482 165
Stanica B
denne 10.00 - 17.00 hod. 033/6482 007
Stanica C
denne 10.00 - 17.00 hod. 033/6482 352

NÁVŠTEVNÉ HODINY