NÁVŠTEVNÉ HODINY
Zobraziť rozpis

PRVÝ KONTAKT
033/6482 111

Psychiatrická klinika SZU a PNPP - Ženské oddelenie

  • poskytuje komplexnú psychiatrickú diagnostiku a liečbu pacientkam od 18 roku do (zväčša) 65 roku života preferenčne         z okruhu psychotických, afektívnych a organicky podmienených porúch
  • zároveň poskytuje starostlivosť aj pacientkam s ochorením z iných dg. okruhov, pre ktoré v PNPP existuje špecializované pracovisko, ak sa jedná o akútne stavy, u ktorých je akútne riziko poškodenia alebo ohrozenia života pacientky alebo jej okolia
  • člení sa na 3 stanice s celkovým počtom 100 lôžok:
    • A stanica – pre akútne stavy spojené s rizikom suicidality a porúch správania s obmedzeniami v režime
    • B stanica – pre stavy s nízkym rizikom porúch správania s výrazne nižšími režimovými obmedzeniami
    • C stanica – pre pacientky s psychotickými a afektívnymi poruchami, s plným zapojením sa do psychoterapeutických a ergoterapeutických aktivít

Finančné prostriedky možno poslať hospitalizovaným pacientkam na pacientsky účet TU.

 

Prosíme volať v poobedných hodinách priamo na klapku ošetrujúceho lekára.

Nie je možné poskytovať podrobné a časovo náročné informácie počas ranného kontaktu, aby sme mohli poskytnúť možnosť kontaktovať čo najväčšiemu počtu ľudí.

Prípadne použite možnosť kontaktovať lekárov kliniky mailom. Kontaktné údaje sú na stránke Personál kliniky.

Kontakt na lekárov pracovné dni 8.30 - 8.45 hod. 033/6482 168
Stanica A
denne 15.00 - 19.30 hod. 033/6482 165
Stanica B
denne 10.00 - 17.00 hod. 033/6482 197
Stanica C
denne 10.00 - 17.00 hod. 033/6482 390

NÁVŠTEVNÉ HODINY