NÁVŠTEVNÉ HODINY
Zobraziť rozpis

PRVÝ KONTAKT
033/6482 111

Gerontopsychiatrická klinika SZU a PNPP

Gerontopsychiatrická klinika SZU a PNPP

Poskytuje  diagnostiku a liečbu psychických porúch u pacientov nad 65 rokov. V prípade diagnózy demencie sú to iniciálne štádiá, štádia ľahkej demencie až stredne ťažkej  demencie. Pacienti v dennom fungovaní  sú sebestační, respektíve i menej sebestační, bez závažnejších porúch správania, bez závažnejších aktuálnych somatických komplikácii, bez výraznejších porúch mobility.

UPOZORNENIE:  Akútne stavy rajónnych gerontopsychiatrických pacientov s delirantnými stavmi, s nepokojom, agresivitou, suicidálnym rizikom  sú prijímané na Mužské / Ženské oddelenie PNPP po vylúčení  možného závažne dekompenzovaného somatického ochorenia. Následne po zlepšení stavu môžu byť preložení na našu kliniku.

Klinika má  jedno koedukované oddelenie s 34 lôžkami (izby pre ženy, izby pre mužov)

Na hospitalizáciu je potrebné vopred sa telefonicky objednať v pracovných dňoch v čase 13:00 - 14:00 hod.- primárka kliniky MUDr.Polyáková Jana  t.č. : 033 6482 217,  v prípade zastupovania  MUDr. Szollosová t.č.: 033 6482 218. V prípade prekladu pacienta  z inej nemocnice je preklad možný len po dohovore primára kliniky/oddelenia, kde je pacient t.č. hospitalizovaný s primárkou MUDr.Polyákovou, resp. v prípade zastupovania s MUDr. Szollosovou (kontakty sú uvedené vyššie, resp. v tomto prípade možno volať aj na oddelenie 033 6482 228). 

Príjem pacienta/ky sa vykonáva v príjmovej ambulancii PNPP v pracovné dni, potrebné je prísť v doobedňajších hodinách, priniesť si odporúčanie na hospitalizáciu, výpis zo zdravotnej dokumentácie, resp. zdravotnú dokumentáciu, zoznam užívaných liekov, v prípade potreby aj odporúčané zdravotnícke pomôcky, respíratory/rúška.

Informácie o zdravotnom stave môže  podať ošetrujúca lekárka len so súhlasom pacienta/ky v pracovné dni  13:00 - 14:00 hod.  Meno ošetrujúcej lekárky a kontakt vám poskytne službukonajúca sestra t.č.: 033 6482 228. Informácie o zdravotnom stave neposkytujeme mailovou formou.

Primárka
MUDr. Jana Polyáková 033/6482 217
Zástupca prim., psychiater  MUDr. Katarína Szöllösová 033/6482 218
Psychológ Mgr. Lea Kakašová 033/6482 232
Vedúca sestra Mgr. Alžbeta Váleková 033/6482 313
Sociálny pracovník Mgr. Monika Bartošová 033/6482 314
Dokumentaristka Zuzana Durdovanská  033/6482 326

                                                                            

NÁVŠTEVNÉ HODINY

 

Priložené súbory: