NÁVŠTEVNÉ HODINY
Zobraziť rozpis

PRVÝ KONTAKT
033/6482 111

Gerontopsychiatrická klinika SZU a PNPP

https://www.pnpp.sk/stiahnut-prilohu/1193
poskytuje komplexnú psychiatrickú diagnostiku a liečbu pacientov nad 65 rokov so všetkými psychiatrickými diagnózami, člení sa na 2 koedukované oddelenia, celkový počet postelí je 70:

  • A - pre akútne psychiatrické stavy vyžadujúce si zvýšenú psychiatrickú a ošetrovateľskú starostlivosť, náročnejšie na opateru - ťažšie somatické stavy s ťažkými poruchami motoriky, oslabenou sebestačnosťou, poruchami zrakovej orientácie a pod.
  • B - pre menej závažné stavy po psychiatrickej stránke, pre pacientov samostatných, resp. usmerniteľných v základných denných úkonoch.

U chorých s demenciou sa vykonáva špecializovaná aktivačná liečba a špecifické metódy mentálnej stimulácie.
V prípade nedostatočných lôžkových kapacít GPK prijímajú pacientov nad 65 rokov aj mužské a ženské oddelenia.
Objednávky na hospitalizáciu v pracovné dni 13.00 - 14.00 hod. u vedúcej sestry kliniky.

 

Primárka
MUDr. Jana Polyáková  
Vedúca sestra Mgr. Alžbeta Váleková 033/6482 313
Sociálna služba Gabriela Honzíková  

                                                                            

NÁVŠTEVNÉ HODINY

Priložené súbory: