NÁVŠTEVNÉ HODINY
Zobraziť rozpis

PRVÝ KONTAKT
033/6482 111

Gerontopsychiatrická klinika SZU a PNPP

- poskytuje  psychiatrickú diagnostiku a liečbu u pacientov nad 65 rokov so všetkými psychiatrickými diagnózami. V prípade diagnózy demencie sú to iniciálne štádiá, štádia ľahkej demencie a stredne ťažkej  demencie. Pacienti sú sebestační, respektíve i menej sebestační v dennom fungovaní, bez závažnejších porúch správania, bez závažnejších aktuálnych somatických komplikácii.

- pozostáva z jedného koedukovaného oddelenia s 35  lôžkami

- na hospitalizáciu je potrebné  vopred sa telefonicky objednať  v pracovných dňoch v čase 13:00 - 14:00 hod. na t.č. : 033 6482 217, ev. v pracovných dňoch v čase 8:00 - 9:00 hod. na t.č. 033 6482 226. 

- príjem pacienta/ky sa vykonáva v príjmovej ambulancii PNPP v pracovné  dni, potrebné je prísť v doobedňajších hodinách, priniesť si zdravotnú dokumentáciu, zoznam užívaných liekov.

- informácie o zdravotnom stave môže  podať ošetrujúci lekár/ka len so súhlasom pacienta/ky v pracovné dni  13:00 - 14:00 hod, kontaktujte t.č.: 033 6482 228.

UPOZORNENIE:  Akútne stavy gerontopsychiatrických pacientov so psychotickým  stavom, nepokojom, agresivitou, suicidálnym rizikom  sú prijímané na Mužské a Ženské oddelenie PNPP v prípade, že sa nejedná o komorbiditu so závažným dekompenzovaným somatickým ochorením. 

 

Primárka
MUDr. Jana Polyáková  
Zástupca prim., psychiater  MUDr. Katarína Szollosová 033/6482 349
Psychológ Mgr. Aneta Karácsonyová  033/6482 232
Vedúca sestra Mgr. Alžbeta Váleková 033/6482 313
Sociálna služba Mgr. Monika Bartošová 033/6482 314
Dokumentaristka Zuzana Durdovanská  033/6482 326

                                                                            

NÁVŠTEVNÉ HODINY

 

Priložené súbory: