NÁVŠTEVNÉ HODINY
Zobraziť rozpis

PRVÝ KONTAKT
033/6482 111

Neuropsychiatrická klinika SZU a PNPP

  • bola zriadená Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave (SZU) v Psychiatrickej nemocnici Philippa Pinela v Pezinku s účinnosťou od 01.mája 2012 a slávnostne otvorená 02.júla 2012,
  • zameriava sa najmä na včasnú diagnostiku a liečbu neuropsychiatrických syndrómov a ochorení, ako sú napr. neurovývojové poruchy, iniciálne štádiá demencií a kognitívnych porúch nejasnej etiológie, záchvatové stavy s psychiatrickou symptomatikou, vybrané neurologické poruchy s psychiatrickou komorbiditou, psychotické fenomény s neuropsychiatrickým pozadím, ďalej problematikou prienikových symptómových a syndrómových obrazov zo spektra duševných porúch nepsychotickej i psychotickej proveniencie s neurobiologickým a klinicky nešpecifickým neurologickým obrazom, izolované neuropsychiatrické syndrómy pri známych neurologických chorobách ako SM, degeneratívne choroby, stavy po cievnych mozgových príhodách, vybrané nežiaduce účinky psychotropných farmák,
  • je špecializovaným výučbovým zariadením SZU pre praktickú časť vysokoškolského vzdelávania v zdravotníckych povolaniach,
  • pozostáva z jednej koedukovanej stanice s 28 posteľami.

Na hospitalizáciu je potrebné sa vopred telefonicky objednať u zastupujúceho primára kliniky v pracovných dňoch 8.15 - 8.30 hod. na t.č. 033 6482 425, v tomto čase sa poskytujú aj informácie o zdravotnom stave príbuzného. Telefonické konzultácie v iný čas sú možné po vzájomnej dohode so zastupujúcim primárom MUDr. Rakúsom.

Príjem sa vykonáva v prijímacej ambulancii v pracovné dni (7.30 - 16.00 hod.), je potrebné priniesť zdravotnú dokumentáciu s neurologickým a psychiatrickým vyšetrením.

Zastupujúci primár MUDr. Tomáš Rakús   
Vedúca sestra Mgr. Stanislava Holentová 033 6482 403
Sociálna služba,
zdravotná dokumentácia
Mgr. Lenka Svačinová 033 6482 401

                  
NÁVŠTEVNÉ HODINY

 

Doplňujúce informácie:

Užitočné informácie pre pacientov a príbuzných pri nástupe na hospitalizáciuPriložené súbory: