NÁVŠTEVNÉ HODINY
Zobraziť rozpis

PRVÝ KONTAKT
033/6482 111

Neuropsychiatrická klinika SZU a PNPP

  • bola zriadená Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave (SZU) v Psychiatrickej nemocnici Philippa Pinela v Pezinku s účinnosťou od 01.mája 2012 a slávnostne otvorená 02.júla 2012,
  • zameriava sa najmä na včasnú diagnostiku a liečbu neuropsychiatrických syndrómov a ochorení, ako sú napr. neurovývojové poruchy, iniciálne štádiá demencií a kognitívnych porúch nejasnej etiológie, záchvatové stavy s psychiatrickou symptomatikou, vybrané neurologické poruchy s psychiatrickou komorbiditou, psychotické fenomény s neuropsychiatrickým pozadím, ďalej problematikou prienikových symptómových a syndrómových obrazov zo spektra duševných porúch nepsychotickej i psychotickej proveniencie s neurobiologickým a klinicky nešpecifickým neurologickým obrazom, izolované neuropsychiatrické syndrómy pri známych neurologických chorobách ako SM, degeneratívne choroby, stavy po cievnych mozgových príhodách, vybrané nežiaduce účinky psychotropných farmák,
  • je špecializovaným výučbovým zariadením SZU pre praktickú časť vysokoškolského vzdelávania v zdravotníckych povolaniach,
  • pozostáva z dvoch koedukovaných staníc s 50 posteľami.

 Na hospitalizáciu je potrebné sa vopred telefonicky objednať u zastupujúceho primára kliniky v pracovných dňoch  11.00 - 11.30, 13.00 - 13.30 hod. + počas ranného sedenia 8.15 - 8.35 na t.č. 033 6482 427, v tomto čase sa poskytujú aj informácie o zdravotnom stave príbuzného. Telefonické konzultácie v iný čas sú možné po vzájomnej dohode so zastupujúcim primárom MUDr. Hubčíkovou.

Príjem sa vykonáva priamo na klinike v pracovné dni (7.30 - 16.00 hod.), je potrebné priniesť výpis zo zdravotnej dokumentácie s neurologickým a psychiatrickým vyšetrením.

Prednosta prof.MUDr. Ján Benetín, PhD.     
Zastupujúca primárka MUDr. Hubčíková Katarína, neuropsychiater  033 6482 427 hubcikova@pnpp.sk
Vedúca sestra Mgr. Stanislava Holentová 033 6482 403 holentova@pnpp.sk
Sociálna služba
Mgr. Lenka Svačinová 033 6482 401 svacinova@pnpp.sk
Dokumentačná služba Zuzana Durdovanská  033 6482 326 durdovanska@pnpp.sk
Neuropsychiater MUDr. Tomáš Rákus 033 6482 425 rakus@pnpp.sk
Lekár MUDr. Stanková Simona, PhD. 033 6482 193 stankova@pnpp.sk
Lekár MUDr. Lenka Varjanová 033 6482 431 varjanova@pnpp.sk
Neurológ MUDr. Stanislava Kubicová 033 6482 402 kubicova@pnpp.sk
Psychológ Mgr. Karácsonyová 033 6482 424 karacsonyova@pnpp.sk
Psychológ Mgr. Paula Mačáková 033 6482 424 macakova@pnpp.sk

                  
NÁVŠTEVNÉ HODINY

 

Doplňujúce informácie:

Užitočné informácie pre pacientov a príbuzných pri nástupe na hospitalizáciuPriložené súbory: