NÁVŠTEVNÉ HODINY
Zobraziť rozpis

PRVÝ KONTAKT
033/6482 111

Cena biele srdce 2021

Námestníčka úseku ošetrovateľskej starostlivosti PhDr. Andrea Uhláriková, MPH, MHA obdržala počas 14. ročníka cenu Biele srdce, ktoré udeľuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek. Ocenenie Biele srdce je symbolom starostlivosti, poznania a ľudskosti, ktoré napĺňa prácu a ducha ošetrovateľstva. Komora toto ocenenie odovzdáva sestrám a pôrodným asistentkám za ich významný prínos v ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii

Záštitu nad týmto podujatím prevzala prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová, ktorá nositeľky ocenenia prijala v Prezidentskom paláci.

Našej kolegyni srdečne blahoželáme k zaslúženému oceneniu jej práce.

 

 PhDr. Andrea Uhláriková, MPH, MHA

Doktorka Uhláriková má 30 rokov ošetrovateľskej praxe, z toho 5 rokov ako námestníčka ošetrovateľskej starostlivosti v Psychiatrickej nemocnici Philippa Pinela v Pezinku. Bola poverená zriadením a riadením nového Špecializovaného psychiatrického oddelenia COVID-19 v Psychiatrickej nemocnici v Pezinku. Je konzultantom a oponentom záverečných bakalárskych a magisterských prác, 10 rokov garantom špecializačného štúdia ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii a certifikovanej pracovnej činnosti v adiktológii. Je držiteľkou Janského plakety. V období pandémie bola oslovená a naliehavo privolaná do domáceho prostredia k pacientom s potvrdeným pozitívnym testom na ochorenie COVID-19, ktorí boli odmietnutí ambulantným lekárom. Poskytnutím odbornej intervencie a zhodnotením závažnosti ohrozenia svojho života pani Uhláriková zabezpečila príchod rýchlej lekárskej pomoci. Odbornou pomocou a intervenciami v mimoriadne rizikovom prostredí bola neznámym pacientom poskytnutá ústavná starostlivosť zachraňujúca ich život. Pani Uhláriková už 5 rokov sociálne a finančne podporuje onkologicky choré dievčatko z Chorvátskeho Grobu. Návrh na ocenenie podal zamestnávateľ Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela.

SKSaPA | Medzinárodný deň sestier 2021

Biele srdce pre najstatočnejšie sestry - Domáce - Správy - Pravda