NÁVŠTEVNÉ HODINY
Zobraziť rozpis

PRVÝ KONTAKT
033/6482 111

Prezentácia talentov našich zamestnancov

V rámci pravidelného celoústavného odborného semináru pre sestry, zdravotníckych asistentov a sanitárov sme tentokrát pre jeho účastníkov, ako aj ostatných zamestnancov nemocnice, pripravili zaujímavý sprievodný program.

Konkrétne išlo o prezentáciu voľnočasových záujmov našich kolegýň, ktoré sa venujú najrôznejším aktivitám. Okrem umenia cukrárskeho a pekárskeho, nechýbalo ani umenie ručných prác či výtvarné talenty. Pozvanie prijali aj naše ergoterapeutky, ktoré odprezentovali techniky využívané pri práci s pacientami.

Všetci zúčastnení boli nadchnutí šikovnosťou našich kolegov a mnohí sme si odniesli aj inšpiráciu na prichádzajúce vianočné sviatky.