NÁVŠTEVNÉ HODINY
Zobraziť rozpis

PRVÝ KONTAKT
033/6482 111

Oddychová zóna Paľa Černáka

27.septembra 2022 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie novovybudovaného parčíka – oddychovej zóny pre pacientov a návštevy v priestore našej nemocnice.

 

Parčík sme venovali dlhoročnému riaditeľovi našej nemocnice MUDr. Pavlovi Černákovi, PhD. ako poďakovanie za celoživotú prácu, energiu a lásku, ktorú venoval nemocnici.

MUDr. Pavel Černák, PhD. patrí v histórii Slovenska medzi popredných slovenských psychiatrov a psychoterapeutov. Od nástupu v Psychiatrickej nemocnici Philippa Pineta prešiel od pozície lekára, primára Psychosomaticko - psychoterapeutického oddelenia, neskôr prednostu Psychosomatickej kliniky FZaSP TU až do funkcie riaditeľa. Od roku 1992, počas svojho skoro 30 ročného riadiaceho pôsobenia sa nebývalou mierou podieľal na prerode psychiatrickej liečebne na modernú psychiatrickú nemocnicu a udržal jej stabilitu a rozvoj v náročných časoch. Plne v zmysle odkazu Philippa Pinela, francúzskeho lekára, po ktorom je nemocnica pomenovaná, viedol starostlivosť o ľudí s duševnými poruchami nielen k moderným a progresívnym postupom, ale najmä v duchu humanity a empatie. Tento postoj sa odráža aj v bohatej publikačnej a mediálnej produkcii, kde empatickým postojom patril k prvým a významným predstaviteľom a propagátorom destigmatizácie duševných ochorení. Patri medzi reformátorov psychiatrickej starostlivosti na Slovensku ako moderného, humánneho odboru.

Či to bolo pôsobenie vo funkcii hlavného odborníka Ministrestva zdravotníctva SR pre psychiatriu, spoluautora prvej ponovembrovej reformy, spoluzakladateľa Ligy za duševné zdravie, či rôznych odborných spoločnosti. Nemožno zabudnúť na výrazný podiel na poli psychoterapie, kde sa ako jeden z priekopníkov dynamickej psychoterapie na Slovensku zaslúžil nielen o praktickú pomoc trpiacim ľuďom, ale prispel k dostupnosti a kvalite vzdelávania pre ďalšie generácie odborníkov.

Nech táto zóna vyjadruje vďaku MUDr. Černákovi za jeho celoživotné dielo a slúži návštevníkom na načerpanie pokoja, energie, kreativity a nech je rovnakým pohladením pre ubolenú dušu ako bola práca lekára, ktorému je venovaná.