NÁVŠTEVNÉ HODINY
Zobraziť rozpis

PRVÝ KONTAKT
033/6482 111

Otvorenie zrekonštruovaných priestorov Gerontopsychiatrickej kliniky

V utorok, 5.4.2022, sme za účasti ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského a ďalších hostí slávnostne otvorili zrekonštruované priestory Gerontopsychiatrickej kliniky.

"Gerontopsychiatrická klinika SZU a PNPP je s 34 lôžkami najmenším lôžkovým pracoviskom našej nemocnice, no má nezastupiteľné miesto v manažmente psychiatrických pacientov v séniu. Vytvorením nových, zrekonštruovaných priestorov pre týchto pacientov chceme zabezpečiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti nielen na vysokej kvalitatívnej úrovni, ale aj v moderných, 21. storočiu zodpovedajúcich priestoroch, ktoré si naši seniori nepochybne zaslúžia,” povedal riaditeľ nemocnice Martin Hromádka.

Tak ako starne populácia a čoraz viac seniorov sa dožíva vyššieho veku, aj my za posledné roky  evidujeme zvýšený nárast pacientov s duševnými poruchami v seniorskom veku. V spoločnosti sa stratil  model viacgeneračného súžitia v rodinách, žijeme dobu rýchlu, pretechnizovanú,  oveľa viac seniorov žije v osamotení, v osamelosti a táto téma  asi najviac rezonuje v rozhovoroch s našimi pacientami,“ priblížila primárka kliniky Janka Polyáková.

Rekonštrukcia nových priestorov trvala päť mesiacov a prináša pacientom výrazne vyšší komfort tým, že väčšina izieb je dvojlôžkových, vrátane troch nadštandardných izieb s vlastným sociálnym zariadením, televíziou a klimatizáciou.

Priestory hrajú príjemnými pastelovými farbami, čo pozitívne ovplyvňuje atmosféru počas hospitalizácie.

Teší ma, že sa rekonštruujú aj oddelenia pre našich seniorov, týchto lôžok nebude nikdy dosť. Videl som, že s novými priestormi je personál spokojný a keď je spokojný personál, je spokojný aj pacient,“ zhodnotil minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.

Rekonštrukcia bola financovaná z vlastných zdrojov a celkové náklady vrátane nového vybavenia oddelenia dosiahli sumu 290 tis. EUR.

Veľké ďakujem patrí ale celému personálu našej kliniky, ktorý svojim prístupom, pracovným nasadením sa pričiňuje o to, že naša práca má zmysel a môžeme ju považovať za naše poslanie.

To ďakujem nie je len za mňa, ale predovšetkým za pacientov, ktorí sa u nás budú liečiť,“ uzavrela primárka Polyáková.