NÁVŠTEVNÉ HODINY
Zobraziť rozpis

PRVÝ KONTAKT
033/6482 111

Rádiologický systém PACS

V rámci trvalého skvalitňovania poskytovanej zdravotnej starostlivosti v Psychiatrickej nemocnici Philippa Pinela, okrem stavebných úprav sa staráme aj o vybavenie priamo pri výkone medicínskej starostlivosti. Po rekonštrukcii a otvorení novej stanice Neuropsychiatrickej kliniky SZU na jeseň minulého roka sa zabezpečil aj rádiologický systém PACS, ktorý umožňuje našim odborníkom (na obr. MUDr.Tomáš Rakús)  prístup do databázy vyšetrení počítačovou alebo magnetickou tomografiou. Použitím PACS-u sa diagnostika neuropsychiatrických porúch výrazne urýchľuje, čo predstavuje nielen medicínsky ale aj osobný benefit pre hospitalizovaných pacientov.

wewe