NÁVŠTEVNÉ HODINY
Zobraziť rozpis

PRVÝ KONTAKT
033/6482 111

Rozšírenie Neuropsychiatrickej kliniky SZU a PNPP

Neuropsychiatrická klinika SZU a PNPP od 20.10.2021 sa rozšírila o 18 nových lôžok. Klinika doteraz ponúkala 32 lôžok, ku ktorým od stredy pribudlo ďalších 18. 

Slávnostné otvorenie a prestrihnutie pásky prebehlo za účasti štátneho tajomníka Ministerstva zdravotníctva SR prof. Róberta Babeľu. Otvorenia sa zúčastnili aj doc. Ľubomíra Izáková a prof. Peter Valkovič ako predsedovia odborných spoločností psychiatrickej a neuropsychiatrickej, zástupcovia všetkých troch zdravotných poisťovní, riaditeľ Ligy za dušené zdravie Mgr. Art. Martin Knut, ako aj primátor mesta Pezinok Ing. Arch. Igora Hianik a vicežupan BSK MUDr. Juraj Štekláč.

 

"Je to jediné neuropsychiatrické oddelenie na Slovensku. Neuropsychiatrické pracoviská nie sú ani vo viacerých okolitých štátoch, takže je to naozaj jedinečné pracovisko," vysvetlil riaditeľ nemocnice Ing.Hromádka, Phd. s tým, že naň dochádzajú pacienti z celého Slovenska. Dodal, že náklady na rekonštrukciu sa pohybovali na úrovni niekoľko desiatok tisíc eur.

 

Neuropsychiatrická klinika zabezpečuje diagnostiku a liečbu pacientov so širokým spektrom neuropsychiatrických porúch na dvoch koedukovaných staniciach s 50 lôžkami. Špeciálnejšie sa zameriavame na pacientov s neurodegeneratívnymi ochoreniami, najmä s Parkinsonovou chorobou s vyznačenými non-motorickými príznakmi, pacientov s Huntingtonovou chorobou a na diferenciálnu diagnostiku počiatočných i pokročilých stavov s kognitívnymi poruchami. Riešime takisto psychickú patológiu ostatných organických stavov (podľa individuálneho zváženia profitu z pobytu u nás a aktuálnej dostupnosti lôžok) a významnejšie sa venujeme tiež pacientom so záchvatovými stavmi pri predpokladanom psychogénnom podiele na ich vzniku a pretrvávaní.