NÁVŠTEVNÉ HODINY
Zobraziť rozpis

PRVÝ KONTAKT
033/6482 111

Štedrý advent v Pinelke

O spríjemnenie predvianočného obdobia v Psychiatrickej nemocnici Philippa Pinela Pezinok sa aj v roku 2019 postarali viaceré subjekty.
Financie na užitočné terapeutické pomôcky pre dve najväčšie kliniky - Ženské a Mužské oddelenie - poskytol v rámci Individuálnych dotácií Bratislavský samosprávny kraj.
Originálne, prírodné adventné vence na všetky kliniky, ktoré vznikli počas tvorivého workshopu pre verejnosť, venoval bratislavský Ateliér Ony, o vianočný koncert sa pod vedením Mirky Záhumenskej postarali pacienti Gerontopsychiatrickej kliniky.
Krásne gesto preukázali zamestnanci spoločnosti SANOFI Česká a Slovenská republika, ktorí v rámci projektu Strom splnených prianí obdarovali praktickými darčekmi (knihy, spoločenské hry, hygienické potreby, arteterapeutické potreby a pod.) mnohých pacientov. Odovzdanie darov prebehlo v rámci vianočného koncertu Vianočné vinšovanie dňa 17.12.2019 za účasti Jany Konopíkovej zo SANOFI Česká republika.

ĎAKUJEME!!!