NÁVŠTEVNÉ HODINY
Zobraziť rozpis

PRVÝ KONTAKT
033/6482 111

Prijímacia ambulancia

  • vykonáva vstupné vyšetrenie pacientov doporučených na ústavnú liečbu podľa platných právnych predpisov a podľa závažnosti ochorenia ich indikuje na okamžité prijatie na hospitalizáciu, alebo ich objednáva na dohodnutý termín
  • eviduje a zabezpečuje príjem pacientov s nariadenou ochrannou liečbou (ochranné psychiatrické, protitoxikomanické, protialkoholické a sexuologické liečby)
  • pacienti objednaní na Neuropsychiatrickú kliniku sa príjmajú priamo na klinike

 

Lekár:   MUDr. René Pospíšil
Sestra: Jana Stráňavská
Kontakt 033/6482 130
prijem@pnpp.sk

                                                               

V mimopracovnej dobe (15.30 - 7.30 hod.), cez víkendy a sviatky hláste príjem pacienta na vrátnici (033/6482 123, 124).


Na príjem je potrebné priniesť:

  • preukaz totožnosti
  • preukaz poistenca (doklad o dohodnutom splátkovom kalendári v prípade nedoplatkov)
  • vhodné priniesť doporučenie od psychiatra
  • vhodné priniesť nálezy o doteraz poskytnutej zdravotnej starostlivosti, napr. výpis zo zdravotnej dokumentácie
  • kópia evidencie z Úradu práce, príp. preukaz u nezamestnaných
  • hygienické potreby a pohodlný domáci odev