NÁVŠTEVNÉ HODINY
Zobraziť rozpis

PRVÝ KONTAKT
033/6482 111

Kontakty

Korešpondenčná adresa

Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok

Malacká cesta 63

902 18 Pezinok

 

Bankové spojenie

  • ÚHRADY SLUŽIEB PODĽA CENNÍKA
  • SPONZORSKÉ PRE KLINIKY

SK46 8180 0000 0070 0028 6717

Štátna pokladnica

v prípade daru pre kliniku,    vo VS konkretizovať kliniku/účel

   

 

  • SÚKROMNÉ FINANČNÉ PROSTRIEDKY PRE PACIENTOV

SK60 1100 0000 0026 2180 9223

Tatra banka

do VS uviesť rodné číslo pacienta, do poznámky meno, priezvisko a kliniku/oddelenie pacienta

 

Všeobecné informácie, prvý kontakt

spojovateľ: 033/6482 111, 123

mail@pnpp.sk

 

Príjem pacientov

Prijímacia ambulancia  033/6482 130 (7.30 - 15.30) prijem@pnpp.sk
mimo pracovnej doby volať: 033/6482 111, 123, 360

 

Kliniky

Psychiatrická klinika SZU a PNPP - Mužské oddelenie  033/6482 318 (8.00 - 8.30 hod.)
Psychiatrická klinika SZU a PNPP - Ženské oddelenie  033/6482 168 (8.00 - 8.30 hod.)
Psychosomatická klinika FZ a SP TU a PNPP  033/6482 171
Klinika drogových závislostí SZU a PNPP  033/6482 325 (8.00 - 8.30 hod.)
Gerontopsychiatrická klinika SZU a PNPP  033/6482 313
Neuropsychiatrická klinika SZU a PNPP  033/6482 403

 

Ambulancie, rehabilitácia (FRO), laboratórium

FRO ambulancia   033/6482 356  
FRO sestra  033/6482 354   
Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie  033/6482 138, 126  
Psychiatrická ambulancia pre dospelých II.  033/6482 225, 0911 505 242    zigova@pnpp.sk
Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých   033/6482 144  
Neurologická ambulancia  033/6482 167  
Interná ambulancia   033/6482 144  
Biochemické laboratórium MEDIREX  033/6482 160  

 

Vedenie nemocnice

Riaditeľ        
Ing. Martin Hromádka, PhD.

 033/6482 102, fax 121

 033/6482 101, fax 363

hromadka@pnpp.sk

sekretariat@pnpp.sk

       
Námestníčka pre ošetrovateľstvo        
PhDr. Andrea Uhláriková, MPH, MHA  033/6482 103 uhlarikova@pnpp.sk        

 

Administratíva a prevádzka

Oddelenie personálnej práce a miezd
Mgr. Elena Dobšovičová  033/6482 110 dobsovicova@pnpp.sk
                                      
Úradné hodiny
pre osobný kontakt:
Pondelok - streda
8.00 - 10.30, 12.30 - 13.30
    Piatok
8.00 - 11.30
Referát kvality, kontroly a sťažností
Mgr. Bc. Kristína Nemcová  033/6482 108 kontrola@pnpp.sk
Správa majetku
M.A. Alexander Nagy  033/6482 105 nagy@pnpp.sk 
Oddelenie informačných technológií
Ing. Ľubomír Tilňák
 033/6482 135 tilnak@pnpp.sk 
Oddelenie energetických zdrojov
Miroslav Panghy
 033/6482 365 panghy@pnpp.sk
Lekáreň
Mgr. Martina Nemčeková
 033/6482 294, fax 203 nemcekovam@pnpp.sk
Stravovacia prevádzka
Bc. Lýdia Sílešová  033/6482 278 silesova@pnpp.sk