NÁVŠTEVNÉ HODINY
Zobraziť rozpis

PRVÝ KONTAKT
033/6482 111

Protikorupčné opatrenie

  Protikorupčné opatrenie

 

v zmysle zákona č.307/2014 Z.z. o opatreniach súvisiacich s oznamovaním

protispoločenskej činnosti a v zmysle zákona č. 54/2019 o ochrane

oznamovateľov protispoločenskej činnosti prijalo vedenie PNPP 

opatrenie, ktorým umožňuje podávania podnetov 24 hodín denne

prostredníctvom mailovej adresy antikorupcia@pnpp.sk. Písomné podnety sa

môžu podávať aj na adresu štatutárneho orgánu PNPP, alebo na Útvar

kontroly a sťažností, Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok,

Malacká 63, 902 18 Pezinok.