NÁVŠTEVNÉ HODINY
Zobraziť rozpis

PRVÝ KONTAKT
033/6482 111

Účet pre pacienta

V prípade, že chcete poslať finančné prostriedky do nemocnice je možnosť :

  1. na účet

Číslo účtu :   SK60 1100 0000 0026 2180 9223

BIC: TATRSKXXXX-Tatra banka, a.s.

Dôležité  !

Do VS / variabilný symbol/ uviesť rok narodenia pacienta

Do poznámky  uviesť meno, priezvisko a kliniku pacienta / PSK/

Bez týchto údajov nie je možné priradenie finančných prostriedkov na účet pacienta.

 

  1. poštovou poukážkou

 

Uviesť meno , priezvisko a kliniku pacienta

 

Príklad:  Psychiatrická nemocnica P.Pinela

              Jozef Nový                            / meno a priezvisko pacienta/     

              Psychosomatická klinika

              Malacká cesta 63

              902 18 Pezinok

 

V prípade potreby zaslania balíka je možné cestou poštového kuriéra na adresu:

Psychiatrická nemocnica P.Pinela

Meno a priezvisko pacienta

Psychosomatická klinika, odd. A,alebo odd. B 

Malacká cesta 63

902 18 Pezinok