NÁVŠTEVNÉ HODINY
Zobraziť rozpis

PRVÝ KONTAKT
033/6482 111

Pranie osobnej bielizne

PNPP poskytuje možnosť prania osobnej bielizne na oddelení kliniky dlhodobo hospitalizovaným pacientom na základe individuálnej dohody so zdravotníckym personálom danej kliniky. Platba sa realizuje priamo na klinike pred praním. Evidenciu výkonov a potvrdenie o zaplatení uvedeného výkonu prostredníctvom príjmového pokladničného dokladu má v kompetencii sociálny pracovník kliniky. Originál pokladničného dokladu sa odovzdáva platcovi, kópia zostáva v bloku pre účely pokladne.

Kód
Bielizeň Cena
  Použitie práčky na oddelení (vrátane pracieho prášku) 3,00 €
  Použitie žehličky 1 hod. 0,50 €