NÁVŠTEVNÉ HODINY
Zobraziť rozpis

PRVÝ KONTAKT
033/6482 111

Stravovacie služby

Zamestnanec PNPP si na jeden deň môže objednať viac obedov, pokiaľ celkový počet obedov za celý mesiac neprekročí nárok na dotáciu vzhľadom na odpracované hodiny. Obedy nad rámec nároku sú účtované za 4,50 €. Objednávka obeda alebo večere deň vopred mailom na obedy@pnpp.sk do 13 hod. s údajmi - meno zamestnanca, oddelenie a dátum obeda alebo večere. Úhrada stravného prebieha formou čipovej karty s predplateným kreditom pre cudzích stravníkov/zrážkou zo mzdy pre zamestnancov.

 

Cena stravného sú od 01.09.2020 nasledovné:

DRUH PACIENTI ZAMESTNANCI DÔCHODCOVIA ŠTUDENTI/OSTATNÍ
Raňajky

Hodnota
stravnej
jednotky

2,60.-€

Neposkytuje sa Neposkytuje sa Neposkytuje sa
Obed 1,20.-€ 3,00.-€ 4,50.-€
Večera Suchý balíček – 1,00.-€ Neposkytuje sa Neposkytuje sa