NÁVŠTEVNÉ HODINY
Zobraziť rozpis

PRVÝ KONTAKT
033/6482 111

Telefonické hovory

PNPP na základe zmluvných podmienok s telekomunikačným operátorom SWAN, a.s. a režijných nákladov, stanovila nasledovné ceny za poskytované telekomunikačné služby z pevnej siete v PNPP (súkromné telefonické hovory). Platba sa realizuje priamo na klinike po zrealizovaní hovoru. Evidenciu hovorov a potvrdenie o zaplatení prostredníctvom príjmového pokladničného dokladu má v kompetencii sociálny pracovník kliniky. Originál pokladničného dokladu sa odovzdáva platcovi, kópia zostáva v bloku pre účely pokladne.

Kód Druh volania Cena v EUR/minútu
  Miestne volania v SR 0,50 €
  Medzimestské volania v SR 0,50 €
  Volania do siete mobilných operátorov 0,50 €
  Medzinárodné volania zo SR 1,00 €