NÁVŠTEVNÉ HODINY
Zobraziť rozpis

PRVÝ KONTAKT
033/6482 111

Umiestňovanie reklamy

V PNPP je možné umiestniť reklamu na základe podanej a následne schválenej žiadosti Radou riaditeľov PNPP na základe uzavretej zmluvy medzi PNPP a dodávateľom reklamy. Bližšie informácie poskytne správca na ekonomickom úseku.

Reklama Cena
Rozmery max. 1 x 1 m, pred vrátnicou 5,00 €/mesiac
Rozmery max. 1 x 0,5 m, v priestoroch SVaLZ, FRO 2,00 €/mesiac