NÁVŠTEVNÉ HODINY
Zobraziť rozpis

PRVÝ KONTAKT
033/6482 111

Výkony odborných ambulancií, SVaLZ, rádiodiagnostika

Kód Výkon Cena
  Interné predoperačné vyšetrenie 30 €
  Interné vyšetrenie 30 €
  Vyhotovenie EKG s popisom 20 €
  Neurologické vyšetrenie vstupné 30 €
  Neurologické vyšetrenie kontrolné 10 €
  EEG vyšetrenie + vyhodnotenie 50 €
  EEG po spánkovej deprivácii 80 €
  Video-EEG monitoring 100 €
  Longterm video-EEG monitoring 200 €
  Komplexné polysomnografické vyšetrenie 250 €
  Psychiatrické vyšetrenie P AMB I, II 30 €
  RTG alebo USG na vlastnú žiadosť bez popisu 15 €
  RTG alebo USG na vlastnú žiadosť s popisom 20 €
  Všeobecná ambulancia pre dospelých – vyšetrenie pacienta 30 €
  Odbery podľa cenníka Medirex
  Vystavenie potvrdenia na žiadosť pacienta/klienta – pre sociálne účely, posudkové účely, potvrdenie o zdravotnom stave pre zamestnávateľa, pre komerčné poisťovne, žiadosť o dôchodok, potvrdenie preukazu športovca, výpis zo zdravotnej dokumentácie, potvrdenie v súvislosti s vycestovaním do zahraničia 10 €
  Vystavenie kúpeľného návrhu alebo liečebného návrhu na vlastnú žiadosť klienta/pacienta 15 €
  Kópia zdravotnej dokumentácie na vlastnú žiadosť  1 strana – 0,30 €