NÁVŠTEVNÉ HODINY
Zobraziť rozpis

PRVÝ KONTAKT
033/6482 111

Personál kliniky

 

MUDr. Monika Poslušná primárka kliniky poslusna@pnpp.sk 033/6482 170
MUDr. Monika Dluhá zástupkyňa primára  dluha@pnpp.sk 033/6482 200
MUDr. Peter Kovačovič lekár kovacovic@pnpp.sk 033/6482 237
MUDr. Lucia Šoltýsová lekár soltysova@pnpp.sk 033/6482 184
MUDr. Diana Pargáčová
lekár pargacova@pnpp.sk 033/6482 177
MUDr. Samuel Mandák lekár mandak@pnpp.sk 033/6482 243
Mgr. Silvia Chmelová vedúca sestra chmelova@pnpp.sk 033/6482 201
Mária Vajsábelová sociálny pracovník vajsabelova@pnpp.sk 033/6482 198
Mgr. Aneta Karácsonyová psychologička karacsonyova@pnpp.sk 033/6482 195
Mgr. Žiaková Košíková psychologička ziakova@pnpp.sk 033/6482 195
Mgr. Peter Fico psychológ fico@pnpp.sk 033/6482 164