NÁVŠTEVNÉ HODINY
Zobraziť rozpis

PRVÝ KONTAKT
033/6482 111

Účet pre pacientky

Peniaze pacientkam klniky možno poslať aj bezhotovostne na účet:


Číslo účtu: SK60 1100 0000 0026 2180 9223
BIC: TATRSKBXXXX – Tatra banka, a.s.

Do poznámky treba uviesť rodné číslo a meno pacienta, inak nebude možné peniaze priradiť.