NÁVŠTEVNÉ HODINY
Zobraziť rozpis

PRVÝ KONTAKT
033/6482 111

Charakteristika oddelenia

poskytuje komplexnú psychiatrickú diagnostiku a liečbu pacientom s ochoreniami z okruhu tzv. endogénnych psychóz, hraničných stavov, psychoorganických a somatogénnych stavov, závažných komplikácií u závislostí, dekompenzácií a reaktívnych stavov u osobností s rizikom suicidálnych aktivít, neurologických ochorení s psychiatrickými komplikáciami v spolupráci s neurológom sa tiež špecializuje na komplexnú liečbu a rehabilitáciu pacientov s organickými poruchami

  • poskytuje diagnostiku a liečbu aj pacientom s psychiatrickými diagnózami nad 65 rokov, pokiaľ to vyžadujú prevádzkové okolnosti
  • člení sa na 4 stanice s celkovým počtom 136 lôžok:
    • A1 - zatvorené oddelenie so zvláštnym režimom pre liečbu najťažších stavov s vysokou mierou ohrozovania seba alebo svojho okolia (akútna starostlivosť so zvýšením dohľadom na prechodnú dobu aj pre pacientov iných oddelení)
    • A2 - so zatvoreným liečebným režimom pre akútne stavy
    • B - s polootvoreným liečebným režimom
    • C - s otvoreným režimom pre doliečovanie

Prosíme kontaktovať v pracovné dni na krátke informácie v čase 8:00 – 8:30 hod.

na t.č.: 033/6482 318

Ak je záujem o dlhší rozhovor, poprosíme volať v poobedných hodinách priamo na klapku ošetrujúceho lekára. Kontaktné údaje sú na stránke Personál kliniky. Prípadne použite možnosť kontaktovať lekárov kliniky mailom.

Nie je možné poskytovať podrobné a časovo náročné informácie počas ranného kontaktu, aby sme mohli poskytnúť možnosť kontaktovať čo najväčšiemu počtu ľudí.

 

Svojím príbuzným môžete telefonovať priamo na oddelenie denne v čase od 15:30 – 16:30 hod., alebo od 19.30 - 21:00 hod.

 

Tel. kontakt na oddelenia:

Vyšetrovňa (sestra)              A1 oddelenie:        033/ 6482 347

                                             A2 oddelenie:        033/ 6482 328

                                               B oddelenie:        033/ 6482 319

                                               C oddelenie:        033/ 6482 309