NÁVŠTEVNÉ HODINY
Zobraziť rozpis

PRVÝ KONTAKT
033/6482 111

Personál kliniky

Primárka MUDr. Repková Zuzana

033/6482 187 len v čase 11:00 - 12:30 a 13:00 - 15:00

repkova@pnpp.sk

Vedúca sestra Mgr. Hulejová Margita

hulejova@pnpp.sk

Sociálna Služba

Mgr. Hurbanová Katarína

Mgr. Škrípová Lucia

Mgr. Bartošová Monika

033/6482 227 hurbanova@pnpp.sk

033/6482 207 skripova@pnpp.sk

033/6482 314 bartosova@pnpp.sk

Zdravotná dokumentácia

(Prepúšťacie správy)

Macháčková Lucia

Slaninková Marcela

033/6482 129 machackoval@pnpp.sk

033/6482 220 slaninkova@pnpp.sk

Prosíme telefonovať len v čase medzi 13.00 - 15.00h. Ďakujeme.

MUDr. Šimonová Timea psychiater, zástupca primára 033/6482 400 simonova@pnpp.sk
MUDr. Paučová Petra psychiater, zástupca primára 033/6482 214 paucova@pnpp.sk
MUDr. Bolehradský Michal lekár 033/6482 300 bolehradsky@pnpp.sk
MUDr. Bulková Dominika lekár 033/6482 211 bulkova@pnpp.sk
MUDr. Renáta Bošternáková lekár 033/6482 244 bosternakova@pnpp.sk
MUDr. Mandák Samuel lekár 033/6482 243 mandak@pnpp.sk
MUDr. Milan Marinčák lekár 033/6482 240 marincak@pnpp.sk
MUDr. Vitéz Ladislav lekár 033/6482 208 vitez@pnpp.sk
MUDr. Wernerová Sofia lekár 033/6482 177 wernerova@pnpp.sk
Mgr. Kakašová Lea psychológ 033/6482 180 kakasova@pnpp.sk
Mgr. Špringelová Dana psychológ 033/6482 180 springelova@pnpp.sk
Mgr. Eliášová Monika psychológ 033/6482 209  eliasova@pnpp.sk
Mgr. Dočolomanská Zuzana psychológ  033/6482 209   docolomanska@pnpp.sk