NÁVŠTEVNÉ HODINY
Zobraziť rozpis

PRVÝ KONTAKT
033/6482 111

Príjem pacienta

Príjem pacienta

Na hospitalizáciu je možné sa objednať na: repkova@pnpp.sk, alebo simonova@pnpp.sk.

Preklad pacienta z inej nemocnice je možný až po kontakte medzi lekárom zo zariadenia, kde sa pacient lieči a primárkou kliniky ( MUDr. Repková), prípadne zástupkyňou primárky ( MUDr. Šimonová, MUDr. Paučová).

Pri nástupe na hospitalizáciu je potrebné priniesť:

 • preukaz totožnosti a preukaz poistenca,
 • odporučenie na hospitalizáciu od obvodného psychiatra,
 • pri telesnom ochorení nález od internistu, neurológa, príp. nález od iného špecialistu...,
 • v prípade užívania iných ako psychiatrických liekov – rozpis týchto liekov, môžete si tieto lieky priniesť do nemocnice,
 • zdravotný záznam eventuálne inú zdravotnú dokumentáciu (diabetická knižka...),
 • pri pozbavení spôsobilosti na právne úkony, alebo obmedzení spôsobilosti na právne úkony opatrovník priloží:

                - Písomný súhlas s hospitalizáciou,

                - Rozsudok o pozbavení spôsobilosti,

                - Listinu o ustanovení za opatrovníka.

 • V prípade vystavenej e PN(praktickým lekárom,..) – odpis  PN
 • v prípade práceneschopnosti – doklad o dočasnej pracovnej neschopnosti (PN – ka),
 • hygienické potreby (mydlo, šampón, zubná pasta + kefka, toaletný papier – 4ks na mesiac),

vreckovky papierové, holiace potreby – jednorazové v pevnej hygienickej taštičke!

 • pyžamo, uterák, papuče, teplákovú súpravu, alebo domáce oblečenie, tričká, spodné prádlo, ponožky,
 • peniaze na zabezpečenie nevyhnutných potrieb pacienta – vreckové na nákup v bufete

      (minerálky, jedlo...),

 • cigarety (v prípade, že je pacient fajčiar),
 • na oddelení „B“ a „C“ vlastné kompletné oblečenie, ktoré treba pravidelne obmieňať,
 • všetky veci je potrebné označiť (neoznačené veci môže pacient stratiť),
 • PNPP poskytuje možnosť prania osobnej bielizne dlhodobo hospitalizovaným pacientom – viď cenník služieb poskytovaných v PNPP.

Prinesené oblečenie, hyg. potreby, potraviny, cigarety, peniaze, lieky, výživové doplnky nedávajte príbuznému, ale odovzdajte službukonajúcej sestre.

Cigarety nie je možné si zakúpiť v bufete, ( Zákon č.377/2004 Z.z. Zákon o ochrane nefajčiarov § 6 ods 1 písm.d).

Žiadame príbuzných pacientov, aby cigarety pre svojich blízkych zabezpečovali vo vlastnej réžii počas celej hospitalizácie.

Prosíme Vás, čo najskôr uvedené potreby zabezpečiť, a tým uľahčiť pobyt Vášho blízkeho v nemocnici.

 

NA ODDELENÍ NIE JE VHODNÉ, aby mal pacient u seba:

 • osobné doklady (OP je uložený vo vyšetrovni)
 • väčší obnos peňazí, cennosti – (šperky, vkladné knižky, bankomatové karty...)
 • MP 3, Tablety, Notebooky, televízory + mediálne prehrávače,
 • väčšie množstvo jedla.

Mobilné telefóny, tablety, MP 3, rádiá na baterky môžu mať pacienti u seba na B + C oddelení iba so súhlasom ošetrujúceho lekára. Používanie MP 3 – slúchadlá je povolené iba v popoludňajších hodinách, v čase odpočinku.

 

Všetky veci, ktoré si pacient ponecháva u seba, sú na jeho vlastnú zodpovednosť!

 

Zakázané veci počas hospitalizácie:

 • na akútnom oddelení elektronické cigarety, tabak,
 • alkoholické nápoje, energetické nápoje, psychoaktívne látky,potraviny podliehajúce skaze,
 • ostré predmety (nožík, nožnice, žiletky...), variče, špirály.

Pacient je povinný podľa potreby podrobiť sa bezpečnostnej prehliadke označenému službukonajúcemu pracovníkovi SBS.