NÁVŠTEVNÉ HODINY
Zobraziť rozpis

PRVÝ KONTAKT
033/6482 111

Humanizácia psychiatrickej starostlivosti v praxi

S potešením môžeme konštatovať, že Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela ako priekopník v oblasti humanizácie ústavnej psychiatrickej starostlivosti našla pozitívnu odozvu v aj hodnotení takej osobnosti psychiatrie, akou je prof. Norman Sartorius.

Bývalý riaditeľ odboru Duševného zdravia WHO, bývalý prezident Európskej a Svetovej psychiatrickej asociácie (EPA, WPA) v rozhovore pre Denník N uviedol, že „nemocnica, ktorú sme videli, bola veľmi pekná priestranná nová budova. No neviem, koľko takých je naokolo. Neviem ani to, či má dostatok zamestnancov, peniaze na zaškolenie rodinných príslušníkov a podobne. Ale budova je to veľmi pekná“.

Okrem renovácie väčšiny kliník a realizácie mnohých zmien (zníženie počtu lôžok na izbách, vybavenie viacerých izieb samostatným hygienickým zariadením, celkovou renováciou kliník, výmenou nábytku, napr. so zväčšenou možnosťou úložných priestorov pre pacienta, otvorením posilňovne, renováciou Fyziatricko – rehabilitačného oddelenia, športovísk atď), aktuálne vybavujeme priestory kliník a ambulancií klimatizáciami, v najbližšej budúcnosti plánujeme vytvorenie nových priestorov a vybavenia nemocničnej kuchyne, keďže práve strava a jej transport sú dlhodobo problémovým bodom a predmetom najväčšej kritiky v dotazníkoch spokojnosti od pacientov.

Zrekonštruované priestory tak dopĺňajú modernú farmakologickú aj nefarmakologickú psychiatrickú starostlivosť pre prospech ľudí s duševnými chorobami a sú nezanedbateľným predpokladom pre zlepšenie stavu našich pacientov.